arkiv

Månedlige arkiver: mai 2018

nyMusikk Bergen inviterer til hyggeleg og intim SmalPrat med pianist Signe Bakke. Signe Bakke er pianist og professor i piano ved Griegakademiet, KMD. Ho urframførde m.a. Eide Pedersen sitt verk Eliot Impressions (2012-2013), og hadde ei nær tilknytning til Morten sitt kunstnarskap og person då han levde.

Hordaland Kunstsenter onsdag 23. mai kl. 18.00, i kaféen.

– Me ser på verklista til Morten
– Klipp frå opptak frå ulike urframføringar
– Refleksjonar over kunsten me har etter han.
– Personlegdom – livsfilosofi – kunstnarskap
– Finn me særtrekk som går igjen i hans komposisjonar?
– Kva lot han seg inspirere av?
– Korleis er det å vera utøvar av hans musikk?
– Korleis var samarbeidet med Morten om interpretasjon og framføring?