31. oktober 2020
Bergen Off. Bibliotek

 

Kl 1400 til 1430

Konserten finner sted på musikkavdelingen i 2.etasjen av Bergen Offentlige Bibliotek.

Gratis inngang.

Varighet: ca. 30 min.

Facebookevent:

https://fb.me/e/1c3maY31b

For å være sikker på plass må du melde deg på i forkant. Det er mulig å legge til flere deltagere (f.eks deg + dine barn), men en voksen ansvarlig deltager må registrere navn, e-post og telefonnummer.
 
Kvinner i Norge
I høst 2019 ble prosjektet Kvinner i Norge startet for å fremme komposisjoner med feministisk tilnærming skrevet for blokkfløyte og elektronikk. 7 miniatyrer laget av 5 komponister blir fremført. Prosjektet er støttet av Bergen kommune.
Patricia Michlits (f. 1995) er en østerriksk blokkfløytist og musikkpedagog med base i Bergen. Sterk interesse for samtidsmusikk førte til kollaborasjoner med komponister Aslak Bjørge Hermstad, Anders Hannevold, Torbjørn Heide Arnesen og Peter Child.
Komponister:
Marion Hestholm (f. 1974) er musikkjournalist i NRK, bosatt i Bergen. Hun har doktorgrad i musikkvitenskap fra Universitetet i Oslo i 2011. ‘Tre dagar’ er en sympatierklæring overfor omsorgspersoner som står i kryssilden mellom krav fra barn, skoler, Nav, og eget arbeid, og der sinnsstemningene veksler mellom skuffelser og stress, og håp og magi. Stykket er inspirert av Olaug Nilsens roman Tung tids tale.
Kathrine Bauck (*1982) er komponist med bakgrunn fra design og håndverk, bosatt i Bergen. Hun tenker og jobber ofte tverrfaglig og har ofte en håndverksmessig tilnærming til sine komposisjoner. “Derivation” kontemplerer leting etter musikalsk form. Lyder utforskes og bygges sammen til nyskrevet materiale i “gammel stil”. I «Zeitgeist» hører vi vage fraseringer på ocarina som utvikler seg til gjenkjennbare elementer fra tidlig musikk, som igjen «forstyrres» av elektronikk. Ved å fremheve forskjeller i tonalitet og struktur i tidlig vs. ny musikk, sier man noe om avstanden mellom “da” og “nå”, men det påpekes også hvilke likheter som finnes.
Solveig Åmdal(*1995) har bachelor fra Griegakademiet i utøvende musikk eller komposisjon ved UiB, og er en skeiv musiker fra Sørlandet. De to stykkene hennes, «Løp» og «Floke», henger løst sammen, men ikke nødvendigvis. «Løp» ble til da pandemien traff Norge, og handler om å prøve seg fram, uvissheten ved situasjonen, og kan være et bilde på hvordan depresjon kan føles. Det andre stykket, «Floke», handler om gradvise forandringer. Hvordan kan en få et stadig mer polarisert samfunn til å se at menneskerettigheter, og likestilling ikke burde være en luksus?
Anita Michlits (f. 1997) er en østerriksk dataingeniør og musikkentusiast med sterk interesse for japansk kunst. Hennes musikalsk verk «Hillwalk» er en visuell refleksjon av lydomgivelser hørt av innbyggere i den fremmede byen – Bergen – som hun har aldri sett med sine egne øyer før. Digital teknologi og sosiale medier gjør det mulig å observere livet av fremmede mennesker, men kun i 2D.
Alexander Sereda (f. 1992) er sosiolog og musikker fra St. Petersburg, Russland. Hans stykke «Ho Som Bestemmer Seg» gjør et forsøk å feste oppmerksomheten på en kognitiv prosess hvor man går gjennom gradvis, men kaotisk erkjennelse som resulterer i beslutning. Er hennes ønsker – hennes ønsker? Er hennes beslutning – hennes beslutning?
 
KRAPYL er nyMusikk Bergens arrangementsserie rettet mot barn og unge. Konsertene på biblioteket er “vanlige” konserter tilrettelagt for hele familien.
Konserten finner sted på Musikkavdelingen i 2.etasjen på Bergen Offentlige Bibliotek og er gratis.

 

 
 

 

 

 

Project description
In autumn 2019, the project “Kvinner i Norge” was started to enhance feministic approaches towards composition for the recorder and electronics. 7 miniatures made by 5 composers will be presented at nyMusikk Krapyl, 31. 10. 2020. The project is supported by Bergen kommune.
Project members
Patricia Michlits (*1995) is an Austrian recorder player and music pedagogue based in Bergen, Norway. Strong interest for contemporary music led to collaborations with composers Aslak Bjørge Hermstad, Anders Hannevold, Torbjørn Heide Arnesen Peter Child.
Marion Hestholm (*1974) is a music journalist at NRK, based in Bergen. She holds a doctorate in musicology of the University of Oslo, 2011. ‘Tre dagar’ (three days) is a declaration of sympathy for caregivers that stand in the crossroad between childrens’ needs, school, NAV (Norwegian Labour and Welfare Administration), own work, and the mood changes between disappointments and stress, hope and magic. The works is inspired by Olaug Nilsens novel “Tung tids tale” (A hard time’s speech).
Kathrine Bauck (*1982) er komponist med bakgrunn fra design og håndverk, bosatt i Bergen. Hun tenker og jobber ofte tverrfaglig og har ofte en håndverksmessig tilnærming til sine komposisjoner. “Derivation” kontemplerer leting etter musikalsk form. Lyder utforskes og bygges sammen til nyskrevet materiale i “gammel stil”. I «Zeitgeist» hører vi vage fraseringer på ocarina som utvikler seg til gjenkjennbare elementer fra tidlig musikk, som igjen «forstyrres» av elektronikk. Ved å fremheve forskjeller i tonalitet og struktur i tidlig vs. ny musikk, sier man noe om avstanden mellom “da” og “nå”, men det påpekes også hvilke likheter som finnes.
Kathrine Bauck (*1982) is a composer with background in design and crafts, based in Bergen. She thinks and works interdisciplinary and often uses approaches related to craftsmanship in her compositions. “Derivation” contemplates the searching for a musical form. Sounds are explored and built together to a newly written material in “the old style”. In “Zeitgeist”, vague phrases of an ocarina develop into recognizable elements of early music, which are “interrupted” by electronics. By emphasizing differences in tonality and structure in early vs. contemporary music, not only the gap between “then” and “now”, but also the similarities of early and contemporary style are pointed out.
Solveig Åmdal(*1995) has a bachelor from the Grieg Academy in Performing music or composition at UiB, and is a queer musician from the south of Norway. Her two pieces, «Løp» and «Floke», are loosely tied together, but not necessarily. «Løp» came together when the pandemic hit Norway, and is about stepping cautiously, the uncertainty of the situation, and can also be an image of what depression might feel like. The other piece, «Floke», is all about gradual changes. How can we get an increasingly polarized society to realize that human rights and equality shouln’t be a luxury?
Anita Michlits (*1997) is an Austrian IT engineer, a music enthusiast with strong interest for Japanese arts. Her musical work «Hillwalk» is a visual reflection of the sound setting heard by habitants of the foreign town – Bergen – which she has never seen with her own eyes. Digital technology and social media allow one to observe lives of people abroad; however, only in 2D.
Alexander Sereda (*1992) is a sociologist and musician from St. Petersburg, Russia. His piece «Ho Som Bestemmer Seg» attempts to capture a cognitive process of gradual, but chaotic comprehension that results in an arrival at a decision. Her wishes – are they really her wishes? Her decision – is it really her decision?
Se mindre

 

31 Oktober, Lørdag kl 19:00. Gyldenpris Kunsthall, Lien 79, Bergen

Bilde av Tanja Orning & Helga Myhr – Claudia Merkl

nyMusikk Bergen inviterer deg til en 2-delt konsert i Bergens nye storstove, Gyldenpris Kunsthall. Nyt samtidsmusikk i høstens regn. Vi skrur opp varmen og lager te.

VRENG – en konsertserie der tradisjon møter eksperimentell musikk. 
Konsertserien bringer sammen folkemusikkbaserte musikere i nye settinger, i kombinasjon med kontrasterende uttrykk fra eksperimentell musikk.

«Kvinner i Norge», Patricia Michlits I høst 2019 ble prosjektet “Kvinner i Norge” startet for å fremme komposisjoner med feministisk tilnærming skrevet for blokkfløyte og elektronikk. 7 miniatyrer laget av 5 komponister blir fremført. Prosjektet er støttet av Bergen kommune.

Duo Orning-Myhr
Tanja Orning (cello) og Helga Myhr (hardingfele) har i sitt tre år lange samarbeid latt seg høre på flere scener i Norge, sist i utstillinga til Mari Slaattelids utstilling «Tempel» på Kunstnernes hus i Oslo tidligere i år.

Konsert start: 19.00
Dørene åpner: 18.30 

Billett – 150/100 student/nymusikk medlem

Facebook

24. oktober 2020
Bergen Off. Bibliotek

 

Kl 1400 til 1430

Konserten finner sted på musikkavdelingen i 2.etasjen av Bergen Offentlige Bibliotek.

Gratis inngang.

Varighet: ca. 30 min.

Facebookevent:

https://fb.me/e/1c3maY31b

For å være sikker på plass må du melde deg på i forkant. Det er mulig å legge til flere deltagere (f.eks deg + dine barn), men en voksen ansvarlig deltager må registrere navn, e-post og telefonnummer.
Saxifraga Quartet startet å spille sammen i 2017. Kvartetten består av Lene Myhre Strand sopran sax, Sjasmin Reitehaug alt sax Roger Holme tenor sax og Bjørn Strand baryton sax.
Saxifraga Quartet har fått et verk skrevet til seg av Stig Nordhagen. Forgotten songs ble urfremført under BrassWind 2018 i Universitetets Aula. Kvartetten deltok på Borealis «Ung Komponist» i 2018/2019, der fire unge komponister jobbet tett sammen med kvartetten for å skape nye verk som ble fremført på festivalen i mars 2019.
Ellers har Saxifraga Quartet deltatt under Festspillene i Bergen på «Stikk innom-konsert» og «Plutselig Festspill» og spilt konserter i Kunsthuset Kabuso, Gunnar Sævigs Sal, Bryggen museum, St. Jakob kirken og på Koengen.
KRAPYL er nyMusikk Bergens arrangementsserie rettet mot barn og unge. Konsertene på biblioteket er “vanlige” konserter tilrettelagt for hele familien.
Konserten finner sted på Noterommet i 2.etasjen av Bergen Offentlige Bibliotek og er gratis.

 
 

 

 

12. desember 2020
Bergen Off. Bibliotek

 

Kl 1400 til 1430

Konserten finner sted på musikkavdelingen i 2.etasjen av Bergen Offentlige Bibliotek.

Gratis inngang.

Varighet: ca. 30 min.

Facebookevent:

https://fb.me/e/3sOJjXXQa

For å være sikker på plass må du melde deg på i forkant. Det er mulig å legge til flere deltagere (f.eks deg + dine barn), men en voksen ansvarlig deltager må registrere navn, e-post og telefonnummer.
 
Sindre Sortland er cand philol i klassisk gitar, men nysgjerrig på det aller meste av lyd. Han likar å lage instrument, lydmaskiner og duppedingsar og har vore aktiv i musikkmiljøet i Bergen i over 20 år. Sindre jobbar i Vaksdal kulturskule.
Skummel musikk
Sindre likar skummel musikk. Men er det musikken som er skummel? Eller blir musikken skummel saman med ei historie? Vi veit at ein film kan bli skumlare med skummel musikk, men kan musikk som ikkje er skummel bli det med den rette historia?
Alt dette lurar Sindre på. Derfor vil han leite etter komponistane sine skumle triks, med god hjelp av gitar og andre instrument. Til slutt i konserten speler Sindre den skumlaste musikken han kan, nesten utan å bli redd
Konserten har vore ein del av kulturprogrammet på bokbåten Epos 2019-20.

_______
KRAPYL er nyMusikk Bergens arrangementsserie rettet mot barn og unge. Konsertene på biblioteket er “vanlige” konserter tilrettelagt for hele familien.
Konserten finner sted på musikkavdelingen i 2.etasjen av Bergen Offentlige Bibliotek og er gratis.

 
 

 

 

10. oktober 2020
Bergen Off. Bibliotek

 

Kl 1400 til 1430

Konserten finner sted på musikkavdelingen i 2.etasjen av Bergen Offentlige Bibliotek.

Gratis inngang.

Varighet: ca. 30 min.

Facebookevent:

https://www.facebook.com/events/255337345697786/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D]%7D

For å være sikker på plass må du melde deg på i forkant. Det er mulig å legge til flere deltagere (f.eks deg + dine barn), men en voksen ansvarlig deltager må registrere navn, e-post og telefonnummer. Link til påmelding ligger på facebookarrangementet.

Kvist er en jazzkvartett satt sammen av utøvende andreårsstudenter fra Griegakademiet. Besetningen består av Heidi Kvelvane på saks, Martin Hjetland på trommesett, Jakob Gjønnes på kontrabass og Guro Kverndokk på vokal. Kvartetten har eksistert siden februar 2020. De skriver egne låter der tekstene veksler mellom norsk og engelsk. Lydbildet kan beskrives som åpent og eksperimentelt, der hvert instrument har en klar rolle. Sjangeren kan beskrives som noe i duren av improvisert, moderne visejazz. KRAPYL er nyMusikk Bergens arrangementsserie rettet mot barn og unge. Konsertene på biblioteket er “vanlige” konserter tilrettelagt for hele familien.

_______
KRAPYL er nyMusikk Bergens arrangementsserie rettet mot barn og unge. Konsertene på biblioteket er “vanlige” konserter tilrettelagt for hele familien.
Konserten finner sted på musikkavdelingen i 2.etasjen av Bergen Offentlige Bibliotek og er gratis.
 
 

 

 

Se smalpraten på nyMusikk bergen You tube-kanal:

 

Facebookevent:

https://fb.me/e/7tn1xzA4r

 

 

I vår gjennomførte nyMusikk Bergen flere av sine planlagte konserter og arrangement på nettet som følge av covid- 19.
Vi har nå gleden av å presentere en Smalprat vi spilte inn med professor i komposisjon ved Griegakademiet,  Dániel Péter Biró, på Bergen Offentlige Bibliotek 28.05.2020.

Foredraget «The Historical as Modern» har Biró viet til lyttingens
historie. Han belyser hvordan lytting  har endret seg gjennom ulike
epoker i europeisk kultur, og ser på bruken av symboler i musikkverk, og hvordan disse har reflektert sin samtid opp gjennom epokene, og hvordan symboler er benyttet i musikkverk for å vise til tidligere tidsepoker. Hvordan tolkes disse symbolene i moderne tid, når de ikke lengre er en del av våre omgivelser? Når vi ikke lenger har de samme referansene?

«One needs to understand how previous generations listened to understand how Mahler listened.»

Dániel Péter Biró

Dániel Péter Biró er professor i komposisjon ved Griegakademiet,
Universitetet i Bergen. Han studerte i USA, Ungarn, Tyskland, Sveits, Østerrike og Israel før han tok sin doktorgrad på Princeton University i 2004. Fra 2004 -2009 var han universitetslektor og fra 2009-2018 førsteamanuensis for komposisjon og musikkteori ved University of Victoria i Victoria, BC, Canada. I 2010 mottok han Gigahertz produksjonspris fra ZKM-senteret for kunst og medier.
I 2011 var han gjesteprofessor ved Utrecht University og i 2014-2015 stipendiat ved Radcliffe Institute for Advanced Study, Harvard
University. I 2015 ble han valgt til College of New Scholars, Scientists and Artists of the Royal Society of Canada. I 2017 ble han tildelt et Guggenheim Fellowship. Dániel Péter Biró har hatt en rekke oppdrag fra musikere, ensembler og festivaler, og komposisjonene hans blir fremført over hele verden.

Smalprat, det tidligere “faglig forum”, er nyMusikk Bergens serie med foredrag, samtaler og diskusjoner. Komponister og lydkunstnere blir invitert til å fortelle om arbeidet sitt, og delta i foredrag og diskusjoner rundt ny musikk.

Website: www.danielpeterbiro.ca

 

27 September, Søndag kl. 17:00. Bergen Domkirke, Domkirkeplassen 1,  5003 Bergen

I kunstboka Mormor, mat og andakt (2018) møter publikum ulike mormorhistorier gjennom vestlandskvinna Johanna Askeland (1917-2020). Under Bergen kirkeautunnale får du også høyra mormorhistorier frå Cuba, Sri Lanka og Tanzania. Er me så ulike som me trur? Eller finst det noko likt i desse kvinnehistoriene?

Komponist og forfattar, Else Olsen S., vil lesa, og framføra sitt verk Mormor for preparert piano, eit stille verk til ære for mormorer både på Vestlandet og mormorer ute verda.

Billedkunstnar Caroline Ho-Bich-Tuysen Dang har til denne framsyninga laga ein stadspesifik innstallasjon av papir og lys spesielt til Bergen domkirke.

Me fekk under førebuingane til denne konserten beskjed om at Johanna har gått bort. Ho blei 102 år. Himmellengten har vore sterk lenge, og minner oss på det for­gjengelege livet me alle lever. Det einaste sikre her i livet, er at alle som er fødde, også skal døy. No må me sjølve bera arven etter Johanna og beste­mødrene våre, og sørga for at han blir overlevert til våre barn i god stand, slik at vi aldri tar for gitt verken kjærleiken eller kampane deira.

Tilrettelagd for eldre og høreselshemma.

For førehandstinging av boka (avgrensa opplag): Send epost til elseolsens@gmail.com
Tlf. 45292936

Billett

26 september, Lørdag kl. 20:00. Gyldenpris Kunsthall, Lien 79, 5057 Bergen

Foto: Eveline Dembacke


NyNorsk Messingkvintett¨
Knut Vaage, komponist
Thorolf Thuestad, lyddesigner
Evelina Dembacke, lysdesigner

multiMORF V (WP)
multiMORF VI (WP)

I samarbeid med BrassWind og nyMusikk Bergen har NyNorsk Messingkvintett gleden av å invitere til urpremiere på første del av det tverrkunstneriske prosjektet multiMORF remix, med musikk av Knut Vaage, elektronikk av Thorolf Thuestad og lys- og videodesign av Evelina Dembacke

MULTIMORF REMIX er en videreutvikling av Knut Vaages multiMORF-serie, (2007-13) der han og lyddesigner Thorolf Thuestad utviklet et hybrid akustisk/elektronisk lydbilde ved å utvide klangspekteret til instrumentene gjennom utstrakt bruk av elektronikk. Den kunstneriske ambisjonen er å la lyder og klanger fra de akustiske instrumentene transformeres gjennom elektroakustisk lyd og video, slik at det oppstår et samspill mellom de ulike kunstformene der de musikalske elementene hele tiden forandrer seg og antar nye former.
På grunn av reiserestriksjoner og de gjeldende smittevernsregler er det er tatt høyde for at Evelina Dembacke, som er bosatt i Sverige, ikke får vært tilstede selv på konserten. multiMORF V og VI vil derfor bli presentert i en musikalsk versjon uten Dembackes ferdige lysdesign.

OBS! Kun forhåndssalg av billetter. Finn dinn billett her

KONSERT START 20.00
DØRENE ÅPNER 19.30

Facebook

nyMusikk Bergen tar smittevern på alvor, og sørger for at alle retningslinjer og anbefalinger fra myndighetene blir fulgt. Det skal være trygt for alle å besøke konserter i høst.
Vi ber deg holde deg hjemme dersom du har symptomer på luftveisinfeksjon, kjenner deg dårlig eller sitter i karantene.
Når du kommer på konsert: 
Kom i god tid. På grunn av smittevernstiltak vil innslipp til konserten ta lenger tid.
Vennligst hold en meter avstand til andre.

Arrangementet skjer med forbehold om at det er forsvarlig å avholde publikumsarrangemnet på nevnte dato.

25 September, Fredag. Kl. 20.30. Nykirken menighetshus, Fredriksbergsgaten 4. 

I Bedehus (Work in Progress) får publikum fragment av minner, smakar og framtidshåp. Har bedehuset mista seg sjølv på vegen? Er dørene opne nok for sleppe framtida inn?Bedehus er eit samarbeid mellom vokalensemblet Tabula Rasa, komponist og pianist Else Olsen S, regissør Ingrid Askvik og scenograf Silje S. Kise. Tabula Rasa arbeider saman med Olsen S. med utforminga av eit verk basert på bedehuskulturen, ut frå eit samtidsmusikalsk perspektiv. Olsen S. arbeider i den eksperimentelle sjangeren, men blandar gjerne inn bedehusmusikk og folkemusikk. Det forrige verket hennar, Mormor (2018), er eit variasjonsverk for preparert piano, basert på bedehussalmar. Dette verket vert og framført under Autunnalen, søndag ettermiddag i Bergen domkirke.

I Bedehus (Work in Progress) får publikum fragment av minner, smakar og framtidshåp. Har bedehuset mista seg sjølv på vegen? Er dørene opne nok for sleppe framtida inn?Bedehus er eit samarbeid mellom vokalensemblet Tabula Rasa, komponist og pianist Else Olsen S, regissør Ingrid Askvik og scenograf Silje S. Kise. Tabula Rasa arbeider saman med Olsen S. med utforminga av eit verk basert på bedehuskulturen, ut frå eit samtidsmusikalsk perspektiv. Olsen S. arbeider i den eksperimentelle sjangeren, men blandar gjerne inn bedehusmusikk og folkemusikk. Det forrige verket hennar, Mormor (2018), er eit variasjonsverk for preparert piano, basert på bedehussalmar. Dette verket vert og framført under Autunnalen, søndag ettermiddag i Bergen domkirke.

Askvik og Kise jobber med den sceniske utforminga av forestillinga. Dei leikar seg assosiativt med bedehusets performativitet, ritualer og estetikk. Dei tek verket ut av dei reine musikalske rammene og former Bedehus til ei oppleving der publikum er både innanfor og utanfor – betraktande og deltakande.

Nykirken menighetshus ligger i
Fredriksbergsgaten 4. 
(Nykirken åpen barnehage)

Begrenset antall billetter, sikre deg billett i tide! (Kun forhåndskjøp)

24 September, Torsdag. Kl. 14.30. Centralkirken i Bergen, Vetrlidsallmenningen 8, 5014 Bergen

Foto: Line Owren

Ny kirkemusikk, bekreftende eller utfordrende?

Nils Henrik Asheim reflekterer over ulik praksis innen ny og eksperimentell musikk i kirken i Norge og internasjonalt, bruker noen av sine egne prosjekter til å belyse bl.a. forholdet mellom kunst og rituale, opplevelse og deltakelse, og inviterer til samtale.

Nils Henrik Asheim (f.1960) studerte kirkemusikk ved Norges Musikkhøgskole før han valgte å vie seg i større grad til komposisjon. De siste par tiårene har han vært mer og mer aktiv som konsertorganist, og er først og fremst kjent for å bruke orgelet som improvisasjons-instrument i ulike sammensetninger, både med opplesere, vokalister og andre musikere. Som komponist har han realisert en rekke verk for kirkerom, bl.a. kirkeoperaen “Martin Luther Kings Himmelferd” og “Salmenes Bok” for kor og to orgler. Han har også vært aktiv som pedagog på kurs i improvisasjon på ulike alderstrinn.

Smalprat, det tidligere “faglig forum”, er nyMusikk Bergens serie med foredrag, samtaler og diskusjoner. Komponister og lydkunstnere blir invitert til å fortelle om arbeidet sitt, og delta i foredrag og diskusjoner rundt ny musikk. Denne utgaven av Smalprat arrangeres i samarbeid med fagdag for kirkemusikere, i regi av kirkemusikkutvalget i Bjørgvin bispedømme.

Gratis entré

Facebook